Privatpersoner 


Trädgårdsbesök

På plats i din trädgård, tillsammans går vi runt och diskuterar dina önskemål och trädgårdens möjligheter det brukar ta ungefär 2 timmar. Detta är muntlig rådgivning på plats. Detta är ett bra alternativ om du behöver någon att diskutera dina idéer med, hjälp med hur växter ska skötas eller eller diskutera om hur du kan  göra om din trädgård. Du antecknar själv.

Pris på förfrågan


Idéskiss

Det börjar med ett besök i er trädgård där vi går igenom era önskemål och trädgårdens möjligheter ca 2 timmar. På plats görs en enklare skiss där vi sammanställer olika idéer och förslag i en skalenlig idéskiss.
Detta är ett bra alternativ om ni behöver hjälp med övergripande planering av er trädgård, hjälp med att få trädgården att hänga ihop,  form, innehåll och  övergripande växtval. Planteringsytornas former och placering samt placering av träd, buskar och häckar som i sin tur bygger trädgårdens stomme.

På kontoret ritar vi senare rent skissen, ni får en färglagd ritning i A4 eller A3 med text på ritningen.   Skissen skickas till er via e-post och/eller post.

Till mötet tar ni fram en skalenlig ritning/skiss med alla väsentliga saker inritade tomtgräns, byggnader etc..

Pris på förfrågan


Trädgårdsritning

Trädgårdsritningen är mer detaljerad än idéskissen. Vi utgår från idéskissen men arbetar djupare  och mer detaljerat med växt- och materialval.

Det börjar med ett besök i er trädgård där vi går igenom era önskemål och trädgårdens möjligheter i ca 2 timmar. På plats görs en enklare skiss där vi sammanställer olika idéer och förslag i en skalenlig idéskiss. Utifrån denna arbetar vi vidare med form och struktur och val av växter. Vi brukar komma förbi och presentera våra förslag och lösningar och bolla dessa mer er innan vi  gör klart den slutgiltiga ritningen. Detta för att resultatet ska bli så bra som möjligt och ni i slutändan ska få den den trädgård ni drömmer om.

Ritningen skickas till er med e-post och/eller post.

Ni får en  skalenlig  färglagd trädgårdsritning med detaljerade växtlistor samt med materialval.

Till mötet tar ni fram en skalenlig ritning/skiss med alla väsentliga saker inritade tomtgräns, byggnader etc..

Pris på förfrågan

Konsultation

De färdiga paketen innehåller kanske inte det som ni efterfrågar, självklart så arbetar vi också med olika individuella lösningar. Ni behöver kanske hjälp med upphandling av växter, plantering eller bara hjälp med att göra om en rabatt som eller en del av trädgården som ni har tröttnat på eller något annat.


Pris på förfrågan