Planer

För att kunna ha en så effektiv och ekonomisk skötsel av utemiljön som möjligt,  gäller det att man planerar vad som ska göras och när det ska göras. Planera och undvik att hamna med stora skötselskulder. 

Vi kan hjälpa er göra:

  • Skötselplaner
  • Trädvårdsplaner
  • Underhållsplaner