Projekt

Här presenterar vi några av våra olika projekt 

Askgravplatser

Askgravplats är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det finns i dessa fall en sten med namn och årtal på vem som ligger i graven. Vid stenen har man rätt att smycka med snittblommor och med en ljuslykta under den mörka årstiden. Inga växter får planteras vid graven av besökare utan det är kyrkogårdsförvaltningen som sköter om planteringarna. Varje grav har en gravrättsinnehavare som har ansvar för vem som har rätt att ligga i graven.

Mo kyrkogård.
En mindre askgravplats anlades 2014 i ett tidigare outnyttjat kvarter. Syftet var att få ytterligare ett gravskick på denna lilla landsbygdskyrkogård, tidigare fanns här enbart kist- och urngravar. Våra tankar med anläggningen var att vi ville göra så litet  ingrepp som möjligt på kyrkogården samtidigt som det skulle bli något nytt och förhoppningsvis ett attraktivt kvarter. 

Askgravplatser

Edsleskog Kyrkogård

Edsleskog är en landsortskyrkogård anlagd i mitten av 1900-talet. På kyrkogården fanns det vanliga gravplatser för urnor och kistor men inga ytterligare gravskick. Det beslutades att man ville ha ytterligare gravskick på kyrkogården både askgravplatser och en askgravlund. Den bästa platsen för att anlägga de nya gravområdena var utanför den befintliga kyrkogården, på en gräsmatta som låg vackert upp mot skogen. Tanken med denna anläggning var att man ville ha känslan av en björkhage, lugnt , fridfullt med porlande vatten och sjungande fåglar. Vi började med att anlägga en askgravplats som invigdes hösten 2015. Askgravlunden kommer kanske med tiden.