Kyrkogårdsutveckling

Kyrkogårdar behöver utvecklas eftersom världen vi lever utvecklas och förändras och kyrkogårdarna är en viktig del av livet. Det som fungerade bra när kyrkogården byggdes för 300-år sedan är kanske inte det som fungerar idag. Nya religioner och nya gravskick har tillkommit, befolkningens levnadsmönster har förändrats och dessutom så har det skett en  maskinell revolution gräsklippare och grävmaskiner har tillkommit. 

Kyrkogårdarna behöver anpassas till nutidssamhället, samtidigt som deras kulturhistoriska värde inte får förvanskas. 

Vi arbetar med att utveckla kyrkogårdar, inkorporera nya gravskick i gamla gravkvarter och att återanvända gamla gravar. 

Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar med underlag till ansökningar till länsstyrelsen , trädvårds och skötselplaner. Vi hjälper även till med olika utredningar.
Exempel på projekt
Trädvårdsplaner
Utredningar och underlag