Företag

Utemiljön, miljön runt företagets byggnader är det första som besökare möts av och som förbipasserande ser. Här finns en stor möjlighet att marknadsföra företagets idéer och visioner, att visa vilket fantastiskt företag ni har. En trevlig, ren och ordnad tomt med fina planteringar och god tillgänglighet signalerar något helt annat än ett igenvuxet buskage. Första intrycket är viktigt det får man aldrig glömma. 


Vi hjälper er gärna med att göra snygga, praktiska och lättskötta lösningar för ert företags utemiljö.

Bostadsrättsföreningar

Tiden går,  mycket kan ha hänt sedan utemiljön runt ert hus anlades. En del träd och buskar har vuxit och blivit stora eller till och med för stora och en del andra har dött. Lekplatser kan ha anlags när det fanns många barn för att sedan ha vuxit igen eller lagts igen när antalet barn minskade. En buske som var liten och söt när den planterades i rabatten bredvid ingången kan ha blivit så stor så att det känns otrygg att besöka huset idag. Regler om tillgänglighet har förändrats, asfalten kan ha spruckit och plattgångarna och sittplatserna changerat. Det som anlades runt era hus när de byggdes och var fint då, kan ha gjort sitt.

Tomten, runt era hus är ett bra ställe att visa vilket fantastiskt bostadsrättsförening som ni har. En fin yttermiljö höjer inte bara värdet på era bostäder den dag ni ska sälja, den höjer även värdet för er när ni bor där. En trevlig, säker och tillgänglig utemiljö används och när den används blir den ännu trevligare och säkrare.

Vi kan hjälpa er förbättra er utemiljö!
Hör av er så berättar vi mer.