Hidén Konsult AB startade i augusti 2017. Ett konsultföretag som arbetar inom den gröna sektorn, med trädgårdar, parker, kyrkogårdar och lantbruk. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner. 

Cecilia Hidén, Hortonom och Agr. Lic. Har i merparten av mitt arbetsliv arbetat inom trädgårdsbranschen alltifrån parkarbetare till kyrkogårdschef och konsult. Har som mål att göra saker både funktionella och vackra. Arbetar både med ekonomi, företagsutveckling, skötselplaner, trädvårdsplaner och planering av både kyrkogårdar, trädgårdar och parker.

Christian Hidén, Lantmästare. Är född och uppvuxen på lantbruk, driver jord- och skogsbruk på Värmlandsnäs, arbetar även med funktionstest av sprutor och  SAM-ansökningar.