Töcksmark, askgravplatser

Töcksmarks askgravplats ligger mycket vackert på Töcksmarks kyrkogård i Töcksfors precis vid slänten ner till sjön Töck på kyrkogården västa sida. Vi har anlagt askgravplatserna utefter en befintlig gång och nära minneslunden. 
När anläggningen planerades var målet att tillgänglighet skulle vara god och att utsikten ner mot vattnet inte skulle fördärvas.

  • Projekttyp: Askgravlund
  • Projekterades: 2017
  • Anlades: 2019
  • Plats: Töcksmark kyrkogård, Töcksfors
  • Uppdragsgivare: Nordmarkens Pastorat