Sillerud Kyrkogård, askgravplatser

En liten askgravplats anlades mitt på en av de äldre delarna av Silleruds kyrkogård. Anläggningen är belägen i ett litet lapidarium, samling av gamla gravanordningar. Det finns plats i anläggningen för 12 stenar.  Rabatten sköts av kyrkogårdsförvaltningen. 

  • Projekttyp: Askgravplatser
  • Projekterades: 2017
  • Anlades: 2018
  • Plats: Silleruds kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Nordmarkens Pastorat