Silbodal Kyrkogård, askgravlund

En askgravlund som har anlagds i ett gravkvarter på Silbodals kyrkogård mitt i Årjäng. När vi började titta på anläggningen fanns här bara förvuxna bergtallar som växte runt en igenlagd damm. 
Vi har låtit oss inspireras av de ursprungliga planerna och har anlagt en ny liten damm, flera sittplatser, stora rhododendron planteringar, blomstrande rabatter.
Tanken med anläggningen är att det ska vara en vacker och rofylld plats för alla besökare på kyrkogården, inte bara för besökare till askgravlunden.

  • Projekttyp: Askgravlund
  • Projekterades: 2017
  • Anlades: 2018
  • Plats: Silbodal kyrkogård, Årjäng
  • Uppdragsgivare: Nordmarkens Pastorat