Silbodal Kyrkogård, urngravskvarter

På Silbodals kyrkogård fanns det en triangulär lutande gräsmatta. Det var inplanerat ett urngravar på denna yta. Det stora problemet var svårtillgängligt, att det inte alls var tillgänglighets anpassat. Vi valde att placera gångar som slingrade sig upp för backen för att bygga bort problematiken med lutningen.
Det finns en sittplats högst upp på kullen, vägen leder dit.

  • Projekttyp: Urngravskvarter
  • Projekterades: 2019
  • Anlades: 2020
  • Plats: Silbodal kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Nordmarkens Pastorat