Silbodal Kyrkogård, askgravplatser

Askgravplatser som har anlagts på ett ännu inte utnyttjat gravkvarter på Silbodals kyrkogård mitt i Årjäng. Askgravplatserna som är belägna strax intill den nya askgravlunden har visat sig vara mycket populära. Gravrättsinnehavarna har en egen sten att gå till där de har möjlighet att smycka med snittblommor och gravljus vintertid. Planteringarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

  • Projekttyp: Askgravplatser
  • Projekterades: 2017
  • Anlades: 2018
  • Plats: Silbodal kyrkogård, Årjäng
  • Uppdragsgivare: Nordmarkens Pastorat