Mo kyrkogård.
En mindre askgravplats anlades 2014 i ett tidigare outnyttjat kvarter. Syftet var att få ytterligare ett gravskick på denna lilla landsbygdskyrkogård, tidigare fanns här enbart kist- och urngravar. Våra tankar med anläggningen var att vi ville göra så litet  ingrepp som möjligt på kyrkogården samtidigt som det skulle bli något nytt och förhoppningsvis ett attraktivt kvarter.

  • Projekttyp: Askgravplats
  • Projekterades: 2013
  • Anlades: 2014
  • Plats: Mo kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Åmåls församling