Grums kyrkogård askgravplatser


  • Projekttyp: Askgravplatser
  • Projekterades: 2018
  • Anlades: 2019
  • Plats: Grums kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Grums Pastorat