Grums kyrkogård, askgravlund

På Grums kyrkogård har det byggts en ny askgravlund vid en tidigare sittplats. Från askgravlunden har man en vacker ny over kyrkan och de stora träd som omger denna, Askgravlunden har plats för över 500 askor. Namnskyltar sätts på Obeliskerna, smyckning med snittblommor och ljus sker vid den nya smyckningplatsen.


  • Projekttyp: Askgravlund
  • Projekterades: 2019
  • Anlades: 2020
  • Plats: Grums kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Grums Pastorat