Edsleskog Kyrkogård, askgravplatser

Edsleskog är en landsortskyrkogård anlagd i mitten av 1900-talet. På kyrkogården fanns det vanliga gravplatser för urnor och kistor men inga ytterligare gravskick. Det beslutades att man ville ha ytterligare gravskick på kyrkogården både askgravplatser och en askgravlund. Den bästa platsen för att anlägga de nya gravområdena var utanför den befintliga kyrkogården, på en gräsmatta som låg vackert upp mot skogen. Tanken med denna anläggning var att man ville ha känslan av en björkhage, lugnt , fridfullt med porlande vatten och sjungande fåglar. Vi började med att anlägga en askgravplats som invigdes hösten 2015. Askgravlunden kommer kanske med tiden.

  • Projekttyp: Askgravplatser
  • Projekterades: 2014
  • Anlades: 2015
  • Plats: Edsleskog kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Åmåls församling