Eds kyrkogård askgravplatser

På Eds kyrkogård i Grums Pastorat har man valt att anlägga askgravplatser i en björkdunge med urngravar runt om kring. Denna del av kyrkogården ligger nära vägen och har god tillgänglighet. Det är lite skuggigt så här har vi valt att plantera växter som ska frodas i skugga. Gravsättning sker i gräsmattan utanför rabatten, namn sätts på stenen i rabatten, smyckning får göras med vas och gravlykta vid stenen.

  • Projekttyp: Askgravlund
  • Projekterades: 2018
  • Anlades: 2019
  • Plats: Grums kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Grums Pastorat