Eds kyrkogård askgravlund

En liten askgravlund på en återlämnad gravplats på Eds kyrkogård i Grums Pastorat. Graven ligger nära kyrkan, på kyrkogårdens äldsta kvarter. Vi har arbetat med att utveckla en grav som ska passa in i miljön och med ett gravskick som tidigare inte fanns på kyrkogården. Vi har valt att behålla infattningshäcken som fanns runt den ursprungliga graven och att behålla den ursprungliga gravstenen. Vi har tagit bort den ursprungliga texten från stenen ersatt den med Askgravlund. Namnen på de som begravs i graven skrivs på skyltar som monteras på stenen.

  • Projekttyp: Askgravlund
  • Projekterades: 2018
  • Anlades: 2019
  • Plats: Grums kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Grums Pastorat