Ölme Kyrkogård, askgravplatser

En mindre askgravplats anlagd nära Ölme kyrka. På platsen fanns tidigare  en ung hängask som drabbats av askskottsjuka. Anläggningen består av 3 rundlar med 12 gravstenar i varje. 

  • Projekttyp: Askgravplatser
  • Projekterades: 2018
  • Anlades: 2019
  • Plats: Ölme kyrkogård
  • Uppdragsgivare: Kristinehamns Pastorat